Vakanties, vrije dagen en studiedagen 2021-2022

1. Hervatting van de lessen: woensdag 01 september 2021

2. Vrije dagen van het eerste trimester:

- vrijdag 01 oktober 2021 (pedagogische studiedag)

- maandag 04 oktober 2021 (facultatieve vrije verlofdag n.a.v. Petegem Kermis)

- van zaterdag 30 oktober 2021 tot en met zondag 07 november 2021 (2 nov Allerzielen - 1 nov Allerheiligen - herfstvakantie)

- donderdag 11 november 2021 (Wapenstilstand)

- vrijdag 12 november 2021 (facultatieve vrije verlofdag)

4. Kerstvakantie:

- Van vrijdagmiddag 24 december 2021 (school tot 11.45 uur) tot en met zondag 09 januari 2022 (25 dec Kerstdag - 1 januari Nieuwjaar)

5. Vrije dagen van het tweede trimester:

- woensdag 09 februari 2022 (pedagogische studiedag)

6. Krokusvakantie:

- Van zaterdag 26 februari 2022 tot en met zondag 6 maart 2022 (2 maart Aswoensdag - krokusvakantie)

5. Vrije dagen van het derde trimester:

- woensdag 9 februari 2022 (pedagogische studiedag)

- woensdag 16 maart 2022 (pedagogische studiedag)

7. Paasvakantie :

- Van zaterdag 02 april 2022 tot en met maandag 18 april 2022 (Pasen valt op zondag 17 april 2022)

8. Vrije dagen van het derde trimester :

- zondag 01 mei 2022 (feest van de arbeid)

- donderdag 26 mei 2022 (Onze-Lieve-Heer Hemelvaart)

- vrijdag 27 mei 2022 (brugdag)

- maandag 06 juni 2021 (Pinkstermaandag)

9. Beƫindiging van de lessen : donderdag 30 juni 2022= laatste schooldag (school tot 11.45 uur)

Voor leerplichtige kinderen (geboren in 2016 of vroeger) kunnen de vakanties in geen geval vervroegd of verlengd worden. Elke afwezigheid op een schooldag moet verantwoord worden. Niet leerplichtige kinderen (geboren in 2017 of later) vallen buiten deze wetgeving.ekst hier invullen...