Corona

Hieronder kan u enkele antwoorden vinden op vragen of interessante weetjes over maatregelen betreffende corona:

- Als 5% van de schoolbevolking positief test, worden de klasgroepen zoveel mogelijk gescheiden gehouden: spelen de kinderen per klasgroep op de speelplaats, worden er boterhammen in de klas gegeten.

- Laat een PCR-test afnemen van je kind bij symptomen. Zo krijgen jullie nadien een herstelcertificaat. Bij een zelftest is dit niet zo. 

- Dit veranderde er op 27/1:

  • De noodremprocedure waarbij een hele klas in quarantaine moet vanaf 4 positieve gevallen of 25% van de klas, verdwijnt vanaf 27/1 in het basisonderwijs. Lokaal kan in specifieke omstandigheden alsnog overgegaan worden tot sluiting van een klas. Volg hiervoor de procedure voor sluiting van een school wegens overmacht.
  • Leerlingen van de basisschool mogen vanaf 27/1 na een hoogrisicocontact binnen het gezin (enkel en alleen) naar school blijven gaan. 
  • De CLB's staan niet langer in voor de contactopsporing binnen onderwijs. Alle contacten binnen de school met leerlingen worden beschouwd als laagrisicocontacten, ook bij onderwijspersoneelsleden. Volgens dezelfde regels als voor volwassenen loopt de gewone contactopsporing van leerlingen voor contacten buiten de school wel door.

We blijven maximaal inzetten op de bestaande veiligheidsmaatregelen: ventileren, mondmaskers vanaf 6 jaar en beperken van fysieke contacten. 

- Meldingen van besmetting met corona, attesten van afwezigheid en herstelcertificaten worden aan de klastitularis, secretariaat én directie bezorgd. Noteer steeds de voor- en familienaam en de klas waartoe uw kind behoort. Attesten worden bij de leerkracht bewaard. Het is het handigste als u iedereen aanschrijft in eenzelfde mail, dan zien we meteen of iedereen op de hoogte is, anders moet er veel onnodig doorgestuurd worden. Dank!