Nieuws

Wat zijn we fier dat we een sportlaureaat op onze schoolbanken hebben zitten! Stemmen jullie mee op Leonie als beloftevolle jongere? In de andere categorieën kan je ook stemmen op (oud)leerlingen of -ouders... 


Op 24 april; 8 mei en 13 juni zal de binnenschoolse opvang in de buitenschoolse opvang door gaan, zodat de eetzaal dan voor de personeelsvergadering beschikbaar is. 


Op 6 februari volgden alle leerkrachten de opleiding tot 'aangeduide persoon EHBO'. We fristen onze EHBO-kennis op en oefenden praktisch als voorbereiding op heel wat praktische noodsituaties. 

Dank aan Geert en Danny om ons team de nodige kennis en vaardigheden bij te brengen!

Het is zeer belangrijk dat leerlingen op tijd aanwezig zijn op school. Dagelijks zijn er kinderen de te laat komen. Dit is niet fijn:

- voor de kinderen zelf: ze missen de dagstart, ze hebben extra stress, ze moeten inhalen,

- voor de klasgenoten: de les wordt telkens gestoord,

- voor de personeelsleden: ze moeten hun activiteiten en lessen onderbreken en ervoor zorgen dat deze kinderen kunnen aanhaken. 

Vanaf 1 februari noteren we wie te laat komt. 

Enkele tips: 

- Overloop 's avonds alles wat nodig is voor de volgende dag: zwemzak, handschoenen-muts-sjaal-jas, ... Zelfs boterhammetjes kunnen 's avonds al klaar staan in de brooddoos in de koelkast. 

Zo voorkom je ook dat je dit als ouder nog moet nabrengen tijdens de schooldag. 

- Leg ook, in de mate van het mogelijke, zoveel mogelijk afspraken bij tandarts, therapeut, specialisten vast buiten de schooluren, zodat uw kind zo weinig mogelijk van de lessen moet missen.

 
Dank om hier attent op te zijn.  


Wees lief voor je badmuts! Zo gaat ze niet kleven en scheuren... Enkele tips:

1. Hang ze te drogen over de kraan of leg ze binnenste buiten te drogen.

2. Droog? Verwen je badmuts met een wolkje talkpoeder aan de binnenkant. 

3. Klop eventjes zacht op je badmuts.

4. De badmuts plakt en scheurt niet en ze gaat vlotter over het hoofd. 

Dankjewel! 

Wat een groot en warm hart hebben jullie... 

De actie 'Soep op de stoep' bracht maar liefst    € 468,41 op voor Welzijnszorg. 

Bedankt aan alle aanwezigen en helpende handen! 


Op woensdag 14 december werden - met dank aan de Bosgroep Oost-Vlaanderen - een 50-tal boompjes aangevuld in het meest recente deel van ons schoolbos. Na de droge, hete zomer waren daar immers een flink aantal boompjes bezweken... Hopelijk hebben de nieuwe stekjes meer succes! 

De Sint bracht dit jaar niet alleen cadeautjes in de klassen, maar hij heeft bovendien mooie nieuwe tafels laten brengen voor in de eetzaal. Samen met onze kleurrijke stoelen creëren we daar zo een aangename omgeving om samen te eten. 


Bericht van de ouderraad: 

Mogen we jullie nog een laatste keer proficiat wensen en van harte danken voor jullie aanwezigheid op Buitengloed?

De gezelligheid binnen stond in schril contrast met het gure weer buiten. Dank aan de logistieke ploeg weer zo vol inzet, de technische ondersteuning opnieuw meer dan prima en super enthousiaste en tevreden deelnemers en we kunnen zo blijven verder gaan, het was gewoon top!

Het was in ieder geval het resultaat van veel inzet, hard werk en grote samenhorigheid en dat smaakt bij ons alvast naar meer 😉 bedankt voor jullie steun.

                                                                     ----------------------------------------- 

Ook de koekenverkoop eerder dit schooljaar was een groot succes. We verkochten maar liefst 780 dozen, een record! Aan al onze kopers, dankjewel! De opbrengst wordt integraal terug geïnvesteerd in de school. 


Er is veel gebeurd op school deze zomer... wat werd allemaal vernieuwd?

- onze geluidsinstallatie... zo werd onze klassieke bel ook door een ander geluid vervangen... verrassing!

- verlichting in het kleuterblok, in de eetzaal, aan de gevel, bij het paadje voor de fietsers

- een nieuw plafond in de klassen van juf Ilse L3a, juf Barbara/juf Charlotte L4b en in de gang van het lager. Nieuws binnen het team

Meester Jef, die vorig jaar voor de muzikale noot zorgde op school via 'kunstkuur' (samenwerking met KaDe), zal ook dit jaar bij ons op school blijven werken, zelfs nu het kunstkuurproject voor ons is afgelopen. We zijn blij dat hij op die manier zijn muzikale expertise kan overdragen op de leerlingen én leerkrachten.


Na twee coronajaren starten we ons kriebelteam weer op. Dank aan de vrijwillige helpers! 


Dank je wel voor de talrijke opkomst bij ons circus! Het doet ons zo veel deugd om te zien hoe het publiek én de kinderen ervan genoten hebben...


In juni kreeg onze school een week lang bezoek van de onderwijsinspectie. We zijn fier op het verslag, dat het label 'gunstig' draagt!


De klassen van L56 mogen al het hele schooljaar werken op nagelnieuwe chromebooks. Ook de andere klassen zullen hier nu kunnen van proeven. De school kocht voor elke kleuterklas 1 chromebook aan en voor L1234 2 chromebooks per klas. Dit zal jaar na jaar aangevuld worden... Er zijn ook stevige opberg- en oplaadkasten voorzien. 


We kochten een koelkast aan voor de boterhamdozen. Per klas voorzien we een bak om de boterhammetjes lekker koel in te bewaren. Zo houden we de maaltijden smakelijk en gezond! 
Aan de inrit van de schoolstraat staat een bord waarop staat wanneer je de straat niet mag inrijden.

Door dit bord plaatsen we de nadar nu niet meer.
Wilt u rekening houden met de tijdsaanduiding om het veilig te maken voor al het schoolgaande verkeer?Wilt u dit laten weten aan al wie de straat gebruikt (grootouders,...)?

Dank om van de schoolstraat een veilige straat te maken! Samen moet dit ons lukken!