Pedagogisch

- We tonen respect voor ieders eigenheid.
- Katholieke godsdienst komt gedurende drie lestijden per week aan bod, in dialoog met andere levensopvattingen.
- We leren er normen en waarden, zingeving en diepgang beleven.
- Verbondenheid met elkaar is belangrijk voor ons.
- Met de parochie voor schoolvieringen, Eerste Communie, jongerenzegening… werken we samen.  

- We creëren een groeiende, groene en veilige omgeving voor de kinderen.
- Bij Sint-Hendrik ligt de nadruk op veel speelruimte én veel groene leerruimte. Dit alles in een rustige omgeving, centraal tussen het sportcomplex Palaestra, de St.-Pauluskerk en kinderopvang Leiebos.
- Op diverse momenten wordt er ook buiten geleerd: tafels springen op het honderdveld, de vertelkring in de tuin…
- Schuiframen en buitendeuren zorgen voor een onmiddellijke verbinding met buiten.
- We stemmen af op de (bewegings)nood van de leerlingen en gebruiken hiervoor de open, groene schoolomgeving… Dit zorgt voor beweging en dynamiek op school.
* De school is gelegen in een afzonderlijke schoolstraat, die bovendien een fietsstraat is.
* Er is ook veilige autoluwe toegang via een poortje aan de kant van de Palaestra.
- Door de vele sportaccommodaties in en naast de school, kunnen we ons sportief uiten (eigen schooltuin en -zaal, Finse piste, wandelpaden, zwembad, ...)  
- We hebben een uitdagende veelzijdige speelplaatswerking
- Per graad zijn er meerdaagse openluchtklassen vanaf de lagere school
- Er is een apart hoekje voor onze oudsten met een caravan, een pingpongtafel, …
- Rangen zijn voorzien te voet en met de fiets op het einde van elk dagdeel.
- Fluo-actie, strapdag, … en verkeersveiligheid geven we extra aandacht.

- In onze school ligt het accent op de groei van elk kind.
- Hierbij volgen we de ZILL (Zin in Leren, Zin in Leven)-doelen en -leerlijnen.
- Bovendien werken we klasoverschrijdend. Zo vind je diverse leeftijdsgroepen samen in de kleuterafdeling en hanteren we op bepaalde momenten een dynamische groepering in het lager.
- Accent op groei:
* samenhangend, inhoudelijk aanbod
* digitaal ondersteund
* eigentijdse aanpak
* pedagogisch-didactisch onderbouwd (Kagan, Hattie, talentenarchipel, coöperatieve werkvormen…)
* Er is een vlotte doorstroming naar het middelbaar onderwijs
- We vergelijken leerlingen met hun eigen kunnen en niet met anderen: op het rapport uit zich dit in een gewenst minimum. We gebruiken geen klasgemiddelde.
- Frans vanaf L5
- Actueel, levensecht
- Chromebooks, online leerplatform
- Aandacht voor anderstaligen 
- Schrijfdans als voorbereiding in de kleuterafdeling
- Muzische ondersteuning gegroeid vanuit het project 'Kunstkuur'
- Een aparte verzorgingsruimte naast de klas bij de peuters
- Slaapmogelijkheden in de klas voor de jongsten

- Warme maaltijden begeleid door de eigen kleuterjuffen 

- Socio-emotionele ontwikkeling 

- Ontwikkeling van een innerlijk kompas

- Ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid

- Motorische en zintuiglijke ontwikkeling

- Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld

- Mediakundige ontwikkeling: veilig online

- Muzische ontwikkeling

- Taalontwikkeling

- Ontwikkeling van wiskundig denken

- Levensbeschouwelijke ontwikkeling vanuit RKG:
zie christelijke dialoogschool

- Er is een heel toegankelijke samenwerking met leerlingen, ouders, collega's, externen…
- We zijn een hecht, gedreven, hartelijk team met de neuzen in dezelfde richting en met open klassen waar we elkaar ondersteunen.
- Er is een heel toegankelijke samenwerking met leerlingen via de leerlingenraad, met ouders bij het ophalen van hun kleuters in de klas, op oudercontacten en in de ouderraad en met externen.
* groot schoolfeest om de 2 jaar
* samenwerking met andere instanties (bib, muziekschool (kunstkuur), parochie, …)
* tweejaarlijks grootouderfeest voor kleuters
* Ondersteuningsnetwerk, logo, reva, opvang in en naast de school
- Open, familiale sfeer
- i-communicatie: snel en efficiënt op de hoogte

- Op basisschool Sint-Hendrik dragen groot en klein samen zorg voor elkaar. We streven ernaar om het beste te halen uit onze leerlingen en dit op een begripvolle manier.
- We werken op maat van elk kind via differentiatie (mussen-zwaluwen), een zorgteam, extra kinderverzorging, … . Groot en klein gaan samen op uitstap, alle juffen helpen hun peuters/kleuters bij het middagmaal, de oudsten helpen de jongsten (op de speelplaats, in de eetzaal).
- Van elkaar leren we via voorlezen, tandemlezen, hoekenwerk, coöperatieve werkvormen …
- Onze school is een 'goedgevoelschool' waar we voor elkaar zorgen.
- Ieder schooljaar mengen we de klasgroepen, zodat sociale vaardigheden gestimuleerd worden.
- We hebben een professioneel zorgteam
- Welbevinden vinden we heel belangrijk
- Respect, waardering, zelfvertrouwen, behulpzaam, kritisch denken en weerbaar zijn, verantwoordelijkheid geven en delen
- Prikkelarme hoek en rustige hoek