Pedagogisch

Schooljaar 2023-2024 staat in het teken van 'Breinhelden'. Dit is een methode waarmee we executieve functies oefenen bij kinderen, waardoor ze beter kunnen leren. 
Per maand staat een kracht in de kijker. 
De bundel geeft tips voor thuis:
september: startkracht
oktober: gevoelskracht
november: stopkracht
december: buigkracht
januari: aandachtkracht 
februari: plan- en regelkracht
maart: onthoud- en doekracht
april: tijdkracht
mei: doorzetkracht
juni: spiegelkracht

- We tonen respect voor ieders eigenheid.
- Katholieke godsdienst komt gedurende drie lestijden per week aan bod, in dialoog met andere levensopvattingen.
- We leren er normen en waarden, zingeving en diepgang beleven.
- Verbondenheid met elkaar is belangrijk voor ons.
- Met de parochie voor schoolvieringen, Eerste Communie, jongerenzegening… werken we samen.  

- We creëren een groeiende, groene en veilige omgeving voor de kinderen.
- Bij Sint-Hendrik ligt de nadruk op veel speelruimte én veel groene leerruimte. Dit alles in een rustige omgeving, centraal tussen het sportcomplex Palaestra, de St.-Pauluskerk en kinderopvang Leiebos.
- Op diverse momenten wordt er ook buiten geleerd: tafels springen op het honderdveld, de vertelkring in de tuin…
- Schuiframen en buitendeuren zorgen voor een onmiddellijke verbinding met buiten.
- We stemmen af op de (bewegings)nood van de leerlingen en gebruiken hiervoor de open, groene schoolomgeving… Dit zorgt voor beweging en dynamiek op school.
* De school is gelegen in een afzonderlijke schoolstraat, die bovendien een fietsstraat is.
* Er is ook veilige autoluwe toegang via een poortje aan de kant van de Palaestra.
- Door de vele sportaccommodaties in en naast de school, kunnen we ons sportief uiten (eigen schooltuin en -zaal, Finse piste, wandelpaden, zwembad, ...)  
- We hebben een uitdagende veelzijdige speelplaatswerking
- Per graad zijn er meerdaagse openluchtklassen vanaf de lagere school
- Er is een apart hoekje voor onze oudsten met een caravan, een pingpongtafel, …
- Rangen zijn voorzien te voet en met de fiets op het einde van elk dagdeel.
- Fluo-actie, strapdag, … en verkeersveiligheid geven we extra aandacht.

- In onze school ligt het accent op de groei van elk kind.
- Hierbij volgen we de ZILL (Zin in Leren, Zin in Leven)-doelen en -leerlijnen.
- Bovendien werken we klasoverschrijdend. Zo vind je diverse leeftijdsgroepen samen in de kleuterafdeling en hanteren we op bepaalde momenten een dynamische groepering in het lager.
- Accent op groei:
* samenhangend, inhoudelijk aanbod
* digitaal ondersteund
* eigentijdse aanpak
* pedagogisch-didactisch onderbouwd (Kagan, Hattie, talentenarchipel, coöperatieve werkvormen…)
* Er is een vlotte doorstroming naar het middelbaar onderwijs
- We vergelijken leerlingen met hun eigen kunnen en niet met anderen: op het rapport uit zich dit in een gewenst minimum. We gebruiken geen klasgemiddelde.
- Frans vanaf L5
- Actueel, levensecht
- Chromebooks, online leerplatform
- Aandacht voor anderstaligen 
- Schrijfdans als voorbereiding in de kleuterafdeling
- Muzische ondersteuning gegroeid vanuit het project 'Kunstkuur'
- Een aparte verzorgingsruimte naast de klas bij de peuters
- Slaapmogelijkheden in de klas voor de jongsten

- Warme maaltijden begeleid door de eigen kleuterjuffen 

Ben je op zoek naar opvoeden in een digitale wereld: https://www.medianest.be/ 

Algemeen:

Ken je Oefen.be al? Met die site help je je kind met schoolwerk, ook als je zelf het antwoord niet weet of weinig tijd hebt. Oefen.be staat namelijk boordevol oefeningen gemaakt door leerkrachten. Je kind kan er op elk moment zelfstandig oefenen en herhalen, volledig gratis en zonder aanmelden

- Er is een heel toegankelijke samenwerking met leerlingen, ouders, collega's, externen…
- We zijn een hecht, gedreven, hartelijk team met de neuzen in dezelfde richting en met open klassen waar we elkaar ondersteunen.
- Er is een heel toegankelijke samenwerking met leerlingen via de leerlingenraad, met ouders bij het ophalen van hun kleuters in de klas, op oudercontacten en in de ouderraad en met externen.
* groot schoolfeest om de 2 jaar
* samenwerking met andere instanties (bib, muziekschool (kunstkuur), parochie, …)
* tweejaarlijks grootouderfeest voor kleuters
* Ondersteuningsnetwerk, logo, reva, opvang in en naast de school
- Open, familiale sfeer
- i-communicatie: snel en efficiënt op de hoogte

- Op basisschool Sint-Hendrik dragen groot en klein samen zorg voor elkaar. We streven ernaar om het beste te halen uit onze leerlingen en dit op een begripvolle manier.
- We werken op maat van elk kind via differentiatie (mussen-zwaluwen), een zorgteam, extra kinderverzorging, … . Groot en klein gaan samen op uitstap, alle juffen helpen hun peuters/kleuters bij het middagmaal, de oudsten helpen de jongsten (op de speelplaats, in de eetzaal).
- Van elkaar leren we via voorlezen, tandemlezen, hoekenwerk, coöperatieve werkvormen …
- Onze school is een 'goedgevoelschool' waar we voor elkaar zorgen.
- Ieder schooljaar mengen we de klasgroepen, zodat sociale vaardigheden gestimuleerd worden.
- We hebben een professioneel zorgteam
- Welbevinden vinden we heel belangrijk
- Respect, waardering, zelfvertrouwen, behulpzaam, kritisch denken en weerbaar zijn, verantwoordelijkheid geven en delen
- Prikkelarme hoek en rustige hoek