SHP is bijzonder

Visie en klemtonen

Je vindt hierbij de versie van het nieuwe schooljaar. Wat geel is gemarkeerd, is aangepast. De badmutsprijs is aangepast naar 4.50 euro, doordat de inkoopprijs is gestegen.  

Bij het begin van elk schooljaar moeten alle ouders instemmen met dit reglement. Dat kan via dit Google formulier

Instemmen is een voorwaarde voor de inschrijving van je kind voor het nieuwe schooljaar. Kinderen van wie we deze instemming niet ontvangen, kunnen niet ingeschreven worden/blijven. 


Via bovenstaande link lees je de flap van onze schoolbrochure

Via bovenstaande link lees je de binnenzijde van onze schoolbrochure


Resultaten ouderbevraging 2021-2022

58 ouders vulden de enquĂȘte in. Dank aan diegenen die hier de tijd voor vonden. Dit is zeer waardevol voor ons... Het helpt om onze prioriteiten voor de volgende schooljaren te bepalen. Jullie inbreng is evenveel waard als die van de kinderen, het team en de onderwijsinspectie. We leggen de inzichten vanuit verschillende standpunten samen, om zo een steeds vollediger beeld  van onze school te kunnen krijgen. We hopen dan ook om bij volgende bevragingen nog meer respons te krijgen. Laat ons gerust weten hoe we dit kunnen verbeteren. 

Je kon algemene bedenkingen meegeven, werkpunten en pluimen. De afbeeldingen hieronder geven de punten weer die we herhaaldelijk konden lezen. Bij de werkpunten hebben we meteen wat feedback of feedforward geformuleerd. 

De tips i.v.m. de warme maaltijden staan er niet in. Deze spelen we door naar de traiteur;)