Historiek

Een school met een bijzondere geschiedenis

Aan de basis van de stichting van de lagere school van het Sint-Hendrikscollege lag de opslorping van de gemeenteschool. De eens zo bloeiende school betaalde immers rond 1961 haar tol in de plaatselijke schoolstrijd en bereikt een dieptepunt met slechts 40 leerlingen. Nadat Raf Van Durme en Jozef Danneels het roer overnamen kwam er een heropbloei. Gezien die heropleving en mede door de bouwvalligheid van de lokalen zag het gemeentebestuur zich verplicht een nieuwe school te bouwen. Men zou dat niet meer op dezelfde plaats doen langs de Kortrijksesteenweg, maar wel op de Oostkouterlaan. Te meer daar de gemeente Petegem zich in die richting ontwikkelde.

Onder leiding van burgemeester Haerens en gestuwd door zijn schoonzoon en opvolger gemeentesecretaris Ernest Van De Wiele maakte het gemeentebestuur toen plannen voor een nieuw gemeentecentrum met een gemeentehuis, kerk, school en sportcentrum.

Nadat de gemeenteschool van de hand werd gedaan werd een overeenkomst gesloten met het Sint-Hendrikscollege en superior Faignaert die toekomst zag in de stichting van een afdeling in Petegem. Het gemeentebestuur zou voor de oprichting goedkope grond ter beschikking stellen.

In 1964 startte de firma De Graeve met de bouw van de nieuwe school. Op het bouwplan kwamen 7 klassen, een eetzaal en fietsenstalling voor. Er werd gestart met 147 leerlingen. Die konden op 1 september van dat jaar de modern ingerichte klassen onder leiding van directeur Danneels in gebruik nemen. De officiële inhuldiging gebeurde op zondag 16 mei 1965 door bisschop Van Peteghem.

Met de school kwam er ook beweging op de Oostkouterlaan en na een gemeentehuis werd ook een nieuwe parochie gesticht. De intussen aangebouwde turnzaal van het college deed voorlopig dienst als kerk. Alles bijeen volgden vele zaken elkaar toen in een snel tempo op en kende de school een sterke groei. In die mate dat mede met de nieuwe woonwijken in de omgeving het leerlingenaantal in 1976 opliep tot 208. Kon men het jaar daarop na de oprichting van de nieuwe kerk over de turnzaal beschikken dan was een ander belangrijk gebeuren toch de fusie in 1976 van de school in Petegem met de lagere en kleuterschool van Bachte-Maria-Leerne. Een school die op 1 maart 1985 werd uitgebreid met een nieuwbouw die minimum een tweetal klassen, een polyvalente zaal enz. bevatte.

De heer Carlos Haerens werd de directeur vanaf 1 september 1984.

De school op de Oostkouterlaan in Petegem werd intussen herhaalde malen verbeterd zodanig dat de toekomst voor de school rooskleurig bleef. Vooral omdat de Paulusparochie een nog steeds grotere aangroei van jonge gezinnen kende die zich in nieuwe woonwijken kwamen vestigen.

Mevrouw Josephine Vandorpe nam het roer van de heer Haerens over vanaf 1 oktober 1991 tot het einde van het schooljaar 1991-1992,

waarna de heer Jozef De Roo het daaropvolgende schooljaar van 1992-1993 de school leidde.

Op 1 september 1993 werd Geert Lamon de nieuwe directeur.

De jongensschool werd vanaf 1 september 1995 gemengd.

Vanaf 1 september 1999 konden kleuters op school terecht. In dat jaar was er een doorlichting in onze school.

Sinds 1 maart 2003 werd Veronique Mesure de directeur.

Na Pasen 2003 werd de nieuwe eetzaal, gelegen naast de bestaande turnzaal in gebruik genomen.

In september 2003 konden, dankzij de verbouwingswerken, 1 extra kleuterklas, een leraarszaal, een vernieuwde speelplaats, een aangepast bureel, een nieuw afdak en vernieuwde gescheiden toiletten voor de jongens en meisjes in gebruik genomen worden.

In de zomer van 2005 werd de parking opnieuw geasfalteerd.

In september 2005 werden 2 containerklassen voor het lager en 2 kleuterklassen in de turnzaal ingericht.

In 2006 was er een geslaagde doorlichting op onze school door de inspectie.

In de jaren 2008-2010 namen we deel aan een Comenius-project rond 'Outdoor learning', met partnerscholen uit Turkije en Zweden.

In de periode van november 2009 tot juni 2010 werd hard gewerkt om 6 nieuwe kleuterklassen bij te bouwen. Deze werden op 1 september 2010 in gebruik genomen.

In 2009 bezocht de doorlichting ons opnieuw met een positief verslag.

Van 2011 tot 2013 werkten we met Engeland en Duitsland rond 'Leadership through gym & music'.

Op 1 februari 2011 zitten er 394 leerlingen (167 kleuters en 227 lagere schoolkinderen)op de school verspreid over 19 klassen.

Van mei tot augustus 2012 wordt een nieuw secretariaat in de inkomhal gemaakt en wordt een nieuwe inkom gerealiseerd die helder en verzorgder wordt.

Van 2014 tot 2016 liepen 'Maths Paths through Europe' met scholen uit Polen, Roemenië, Italië, Griekenland, Turkije, Engeland en Spanje.

In het schooljaar 2014-2015 waren Carolien Planckaert, samen met Véronique De Smet en Anja Wauters vervangend directeur tijdens het bevallings- en ouderschapsverlof van Veronique Mesure.

De bomen van het bos werden eind dat schooljaar gerooid, omdat er gevaar voor uitwaaien is en in het daaropvolgende schooljaar werden er nieuwe loofbomen aangeplant.

In het schooljaar 2015-2016 kwam Veronique Mesure halftijds terug als directeur en nam Carolien Planckaert de andere halftijdse opdracht op. In dat schooljaar werd het sanitair aan de eetzaal aangepakt. Dit werd daar uitgebroken en van de keukenberging werd een nieuw sanitair blok gemaakt, terwijl het oude toiletblok de nieuwe keukenberging werd.
Alle toiletten werden vervangen door hangtoiletten en bij de meisjes werden enkele toiletten extra voorzien.
Van de klusjesberging werd een nieuwe kleuterzorgklas gemaakt.

In het schooljaar 2016-2017 werkte Veronique Mesure haltijds samen met Christophe Cocquyt als directie. Toen werd ook het dak van de lagere afdeling vernieuwd en geïsoleerd.

In het schooljaar 2017-2018 neemt Veronique Mesure het ambt van directie weer voltijds op. We plannen het plaatsen van een nieuwe fietsenstalling, het aanpassen van de schooltuin kleuter (zandbak, speelterrein, ...) en de heraanplant van het tweede deel van het bos.

In het schooljaar 2018-2019 werd de turnzaal vernieuwd: de ondergrond kreeg een sportvloer, de beglazing, verlichting, toestellen, kleedruimte en berging werden vernieuwd. Nu is dit een echte sportzaal! De fietsenstalling werd gerealiseerd en het tweede deel van schoolbos werd heraangeplant. Achter het kleuterblok kreeg een verkeersparcours stilletjes aan vorm, de zandbak werd gerealiseerd en in de zomer van 2019 wordt een tuinhuis geplaatst. Het terrein ernaast wordt ingericht als een voetbalterrein voor de kleuters. In de eetzaal kwamen kleurrijke stoelen.
Pedagogisch gingen we dit schooljaar aan de slag met ZILL (Zin in Leren en Leven); het nieuwe leerplan voor het katholiek onderwijs.

Van het schooljaar 2019-2020 zullen we 16 maart 2020 niet gauw vergeten met een lockdown omwille van corona. Op digitaal vlak leren we in een sneltrein Praatbox, Zoom, Google Classroom, ... kennen. Contactonderwijs, bubbels, afstandsonderwijs zijn hot items. 

Ook tijdens het schooljaar 2020-2021 zijn er nog veel beperkingen, waardoor het schoolleven anders verloopt dan anders. Intussen kunnen we wel alweer wat meer plannen. Feedback en bodymap staan pedagogisch in de kijker. In de zomervakantie van 2021 wordt een extra afdak geplaatst, zodat de leerlingen na een heel natte zomer ook tijdens het nieuwe schooljaar bij regenweer droog en rustig kunnen spelen. 

Van het schooljaar 2021-2022 herinneren we ons opnieuw een positief doorlichtingsverslag en een bijzonder Circus-schoolfeest. Pedagogisch gingen we aan de slag met adviesgroepen. 

In het schooljaar 2022-2023 werden heel wat renovatiewerken uitgevoerd tijdens de zomer (muziek als bel op de speelplaats, nieuwe plafondtegels waar nodig, nieuwe beglazing voor betere verluchting, energiezuiniger verlichting, ...). Veronique M ging 4/5 werken en werd tot eind januari door Ann D vervangen, van dan af werd Nathalie S aangesteld om het 1/5 in te vullen. We blijven verder inhoudelijk inzetten op sterk onderwijs via adviesgroepen en studiedagen.  

Onze school heeft al een hele geschiedenis, waar we fier op zijn!