Schoolbestuur

Samenstelling:
Mevrouw Gemma Baekelandt            Voorzitter
De heer Erik De Cooman                    Lid, ankerfiguur van onze school
De heer Rik Verhulst                           Lid, ankerfiguur van onze school
Mevrouw Martine De Jaeger              Lid
De heer Patrick Dedecker                  Lid
De heer Roel Baets                             Lid
De heer Jean-Marie Van Duyfhuys    Lid
De heer Johan Kets                            Lid
De heer Martin De Paepe                   Lid

Correspondentieadres:
Nieuwstraat 60, 
9800 Deinze
09 386 59 85
voorzitter@ksrd.be