Info voor wie al bij ons op school zit

Brieven/mails gemist? Kijk of ze niet bij je spam (ongewenste e-mail) terechtkwamen.

Kan je een GoogleForms link niet openen? Probeer het dan eens via een ander toestel, of een andere internetbrowser. Met Google Chrome lukt het normaalgezien wel. 

Zet deze data alvast in je agenda: ouderinfomoment op vrijdagavond 2 september om 19 uur

- L3 openluchtklas De Brink Herentals: 14-15-16/9/2022
- 31/5-2/6/2023: L2 zeeklas Het Reigersnest Koksijde
19-21/6/2023: L1 openluchtklas De Horizon Bredene

Vakanties, vrije dagen en studiedagen 2022-2023

1. Eerste schooldag: donderdag 1 september 2022

2. Vrije dagen van het eerste trimester:

- woensdag 21 september 2022 (pedagogische studiedag)
- maandag 3 oktober 2022 (facultatieve vrije verlofdag n.a.v. Petegem Kermis)

3. Herfstvakantie: van zaterdag 29 oktober 2022 tot en met zondag 6 november 2022 

- vrijdag 11 november 2022 (Wapenstilstand)

4. Kerstvakantie: van zaterdag 24 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023 

5. Vrije dagen van het tweede trimester:

- woensdag 8 februari 2023 (pedagogische studiedag)

6. Krokusvakantie: van zaterdag 18 februari 2023 tot en met zondag 26 februari 2023 

7. Vrije dagen van het derde trimester:

- maandag 6 maart 2023 (facultatieve vrije verlofdag)

- woensdag 15 maart 2023 (pedagogische studiedag)

8. Paasvakantie : van zaterdag 01 april 2023 tot en met zondag 16 april 2023 (Pasen valt op zondag 9 april 2023)

9. Vrije dagen van het derde trimester :

- maandag 1 mei 2023 (feest van de arbeid)

- donderdag 18 mei 2023 (Onze-Lieve-Heer Hemelvaart)

- vrijdag 19 mei 2023 (brugdag)

- maandag 29 mei 2023 (Pinkstermaandag)

10. Laatste schooldag: vrijdag 30 juni 2023 (school tot 11.45 uur)

Voor leerplichtige kinderen (geboren in 2017 of vroeger) kunnen de vakanties in geen geval vervroegd of verlengd worden. Elke afwezigheid op een schooldag moet verantwoord worden. Niet leerplichtige kinderen (geboren in 2018 of later) vallen buiten deze wetgeving.

Uren , kalenders, data - nieuwsbrieven

Coronamaatregelen

Ziek - Medicijnen

Ziektebriefjes mag je meegeven met je kind, wanneer hij of zij terug naar school komt. De klasleerkracht houdt ze bij voor de verificateur. 

Brieven begin schooljaar

Ook in het voorbije schooljaar kon je foto's en berichten van de klas van je kind(eren) terugvinden op Gimme.

In augustus worden de foto's verwijderd, zodat we klaar zijn voor het nieuwe schooljaar. Vergeet dus niet om ze tijdig af te halen.

In de zomervakantie blijven de Google Edu accounts bestaan, maar:

  • de accounts van de leerlingen van het zesde leerjaar worden verwijderd in augustus. Staat er nog info op die je wil bewaren? Vergeet dan niet om dit te downloaden of over te zetten naar een ander account.

  • We vragen met aandrang om ook in de vakantie de etiquetteregels te respecteren: blijf beleefd en gebruik je account op een verstandige manier, die voor iedereen fijn is.

We werken stilaan aan de nieuwe klaslijsten voor volgend schooljaar. We hopen iedereen in september weer te mogen verwelkomen! Geef je a.u.b. op tijd aan als dit niet zo zou zijn? Dan kunnen we hiermee rekening houden bij het leggen van onze puzzel. 

Naar het middelbaar

Scholengemeenschap Ideaal: infobrochure

Dit is de gemeenschap van middelbare scholen die tot dezelfde scholengroep behoort als onze school.