Info voor wie al bij ons op school zit

Brieven/mails gemist? Kijk of ze niet bij je spam (ongewenste e-mail) terechtkwamen.

Kan je een GoogleForms link niet openen? Probeer het dan eens via een ander toestel, of een andere internetbrowser. Met Google Chrome lukt het normaalgezien wel. 


Uren , kalenders, data - nieuwsbrieven


Iets gemist? Hier vind je alvast de nieuwsbrieven van de voorbije maanden terug:

- september 2023

- oktober 2023

- november 2023

- december 2023

- januari 2024

- februari 2024


Maandmenu maartVoor- en naschoolse opvang: 

Vanaf 1 september 2023 wordt de voor-en naschoolse opvang van onze school geclusterd in het Leiebos, Kastanjelaan 21.

Concreet komt het erop neer dat vanaf 1 september 2023: 
- De kinderen 's morgens vanaf 7.00 uur in het Leiebos terecht kunnen. Om 8.00 uur zal de begeleiding de kinderen naar school brengen.
- De kinderen 's avonds en op woensdagnamiddag een kwartier na de bel opgehaald worden op school om naar het Leiebos te gaan. Zij kunnen er elke avond, ook op woensdag en tijdens vakantiedagen tot 19 uur blijven.  
- Alle kinderen die een kwartier na de bel niet werden afgehaald, worden meegenomen naar het Leiebos.
- Er hoeft niet meer op voorhand ingeschreven te worden.
- Fietsen van de kinderen kunnen geïnstalleerd worden in de fietsenstalling van Palaestra. Gelieve een fietsslot te voorzien.


Coronamaatregelen


Ziek - Medicijnen

Ziektebriefjes mag je meegeven met je kind, wanneer hij of zij terug naar school komt. De klasleerkracht houdt ze bij voor de verificateur. 

Brieven begin schooljaar

In de zomervakantie blijven de Google Edu accounts bestaan, maar:

 • de accounts van de leerlingen van het zesde leerjaar worden verwijderd in augustus. Staat er nog info op die je wil bewaren? Vergeet dan niet om dit te downloaden of over te zetten naar een ander account.

 • We vragen met aandrang om ook in de vakantie de etiquetteregels te respecteren: blijf beleefd en gebruik je account op een verstandige manier, die voor iedereen fijn is.


 • Vanaf dit schooljaar schakelen alle scholen van de scholengemeenschap over naar 'Google Classroom' voor oudercommunicatie. Gimme zal dus verdwijnen. 
 •  ICT-meester Ewout stelt de nodige brieven en 'tutorial'-filmpjes op, die jullie zullen helpen bij deze overgang. Deze worden bezorgd samen met de communicatie voor de opstart van het nieuwe schooljaar. 
 • De leerlingen van het derde, maar zeker van L456, hebben zelf al ervaring met Google Classroom. 
 • Er wordt voor elke ouder een school-e-mailadres aangemaakt. Dit zal als basis dienen om in te loggen. Via deze login zal je toegang hebben tot de volledige 'Google-omgeving', met mail, Classroom, documenten, brieven, foto's... Je hoeft dus geen eigen Google-adres aan te maken. 
 • Op de ouderinfoavond van 1 september geven we ook nog eens een demo voor wie dit wil en we staan je graag met raad en daad bij. 
 • Je kan je alvast voorbereiden door de 'Google Classroom-app' te installeren op je smartphone. Uiteraard kan het ook zonder smartphone, Google Classroom is te raadplegen via pc, laptop, chromebook...

Belangrijk om weten:

 • De schooltoeslag wordt gestort door de uitbetaler van je Groeipakket (wat vroeger 'kinderbijslagfonds' heette), niet door de school of de overheid.

 • De school bezorgt alle informatie automatisch aan de uitbetaler.

 • Je hoeft zelf niets te ondernemen om de schooltoeslag te ontvangen.

 • Als je in aanmerking komt, zal je een brief ontvangen van de uitbetaler van je Groeipakket. Deze brief is eveneens een geldig attest.

Opgelet: de schooltoeslag is niet te verwarren met de schoolbonus. De schoolbonus wordt automatisch begin augustus uitbetaald voor iedereen. De schooltoeslag is specifiek voor kwetsbare gezinnen. Deze wordt uitbetaald tussen eind augustus en december.

Opgelet: de schooltoeslag is een provisionele toeslag. Je krijgt dit bedrag dus voor het komende schooljaar en mag het houden, op voorwaarde dat je kind aan bepaalde voorwaarden blijft voldoen.

 • Zorg dat je kind voldoende dagen aanwezig is op school

 • Laat bij verandering van school minder dan 21 dagen tussen uitschrijving uit de huidige en inschrijving op de nieuwe school


Naar het middelbaar

Scholengemeenschap Ideaal: infobrochure

Dit is de gemeenschap van middelbare scholen die tot dezelfde scholengroep behoort als onze school.