Schooluren

Onze schooluren:

Maandag : 08.35u. (de bel gaat om 8.30u.) tot 11.45u. - 13.15u. (de bel gaat om 13.10u.) tot 16.00u.

Dinsdag : 08.35u. (de bel gaat om 8.30u.) tot 11.45u. - 13.15u. (de bel gaat om 13.10u.) tot 16.00u.

Woensdag : 08.35u. (de bel gaat om 8.30u.) tot 11.20u.

Donderdag : 08.35u. (de bel gaat om 8.30u.) tot 11.45u. - 13.15u. (de bel gaat om 13.10u.) tot 15.35u.

Vrijdag : 08.35u. (de bel gaat om 8.30u.) tot 11.45u. - 13.15u. (de bel gaat om 13.10u.) tot 15.35u.

Afspraken hierbij:

- De bel gaat 5 minuten voor de aanvang van de lessen. Dan wordt ook de poort gesloten. Kom dus op tijd.

- De poort sluit tussen 12u en 13u.

- Wanneer de poort is gesloten, komen in principe geen kinderen aan en er verlaten dan ook geen kinderen de school.

- Wie toch uitzonderlijk te laat is, meldt zich aan via het secretariaat. De secretaresse brengt kleuters naar de klas. We sensibiliseren elk jaar om op tijd naar school te komen tijdens de 'wakkere week'.

- Neem kort afscheid aan de schoolpoort en kom niet mee op de speelplaats.

- Wie een leerkracht wil spreken, maakt een afspraak via de agenda of zie rubriek 'ons bereiken'.

- De school verlaten:

o Kleuters: 5 minuten voor de bel kan je ze afhalen aan de klas, nadien via de gekleurde poort.

o Lager: via de gekleurde schoolpoort of alleen via de poort Palaestra (enkel mits toestemming: zie link).

o Rang: via gekleurde schoolpoort.

o Wie alleen of met de rang naar huis gaat, neemt de kortste weg en maakt geen tussenstops onderweg.

o Wie kinderen ophaalt tijdens de lesuren, meldt zich aan op het secretariaat en vult daar een briefje in.

- Na schooltijd gaan de klassen dicht. Wie iets vergat, kan dat de volgende dag in orde brengen (huiswerk, lesmateriaal). Eenmaal iets vergeten is niet zo erg. Wie vaker niet in orde is, bekijkt samen met de klasleerkracht hoe dit kan opgelost worden. Deze houding past binnen onze doelen voor 'leren leren'. Deze afspraak geldt ook voor kinderen die in de opvang zijn!

- Ouders worden verwittigd bij elke niet-gewettigde afwezigheid.

Ter herinnering:

- Ons straatje heeft eenrichtingsverkeer.

- Parkeren is verboden aan de overkant van de straat.

- Er is ook een toegang via Palaestra.

- Onze straat is een fietsstraat: hier is de auto te gast.

- Onze straat is een schoolstraat: ze is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer een half uur voor en na het belteken 's morgens en 's avonds (op woensdag 's middags). Stad Deinze zoekt vrijwilligers om het bord te plaatsen en weg te halen. Voor ons is dit niet altijd mogelijk door wisselende uren, vervangingen etc. Interesse? Laat het ons dan zeker weten!