Gelijke onderwijskansen

opdat alle kinderen dezelfde optimale mogelijkheden hebben om te leren en zich te ontwikkelen 

Vanuit ons pedagogisch project willen we alle kinderen de kans geven om zich zo ver mogelijk te ontwikkelen. Jammer genoeg is dit niet altijd de evidentie zelve. Voor sommigen zijn er bepaalde zaken financieel niet haalbaar.

Met ons GOK-beleid ( = gelijke onderwijskansenbeleid) willen we hier verder op inzetten door ondermeer op onze website een pagina te voorzien die hulpmiddelen aanreikt om dit te verwezenlijken.

Enerzijds vind je als ouder hierbij tools die een hulp kunnen bieden in de ondersteuning hiervan (= voor ouders), anderzijds verwijzen we ouders ook graag door naar organisaties om meer gelijke onderwijskansen te realiseren (= door ouders). VOOR OUDERS

-op school:

Kan je omwille van financiële redenen geen laptop thuis aanschaffen, maar heeft jouw zoon/dochter er één nodig voor schooltaken, dan kan je op school onder bepaalde voorwaarden een laptop lenen. Neem hiervoor contact op met directie@shpetegem.be 

-extern:

Betaalbaar  internet voor iedereen: 5 of 10 euro per maand via
www.essentialinternet.be
Procedure:

JCW biedt voor kinderen die het financieel moeilijker hebben de mogelijkheid om via "Iedereen Verdient Vakantie" in te schrijven op onze activiteiten voor 5 euro per dag voor activiteiten zonder overnachting en 10 euro per dag voor activiteiten met overnachting.

-Anderstalige ouders die moeilijk in het Nederlands kunnen communiceren verwijzen we graag door naar www.deepl.com, een vertaalsite die een handige tool kan zijn bij het vertalen van teksten en brieven. DOOR OUDERS

De stichting Pelicano is sinds 2008 actief om kinderen in België wiens ouders zich in een financieel moeilijke situatie bevinden, te ondersteunen.

Zowel bedrijven als particulieren kunnen hier hun steentje in bijdragen door een gift te doen.

Meer info hierover kan bij de directie bekomen worden of je kan alvast een kijkje nemen op de website van Pelicano zelf.