Vacatures

werk op onze school

Hebt u interesse als schoolbetrokkene (ouder, grootouder, ...) om de school met volgende te helpen met een vrijwilligerscontract, neem dan contact op met directie@shpetegem.be:

- Onderhoud: 1x/ maand onkruid parking wieden, speelplaats vegen, ...
- Eetzaal: helpen in de eetzaal op maandag, dinsdag, donderdag en/of vrijdag tussen 11.30 uur en 13.30 uur voor de bediening, vaat, afruim en opruim van de eetzaal.
- Toezicht: over de middag tussen 12 en 13 uur, samen met een personeelslid toezicht houden op de kleuter- en/of speelplaats lager.

Alvast hartelijk dank!

Vacatures binnen onze scholengemeenschap Meander

Vacature ICT-coördinator
Vacature beleidsondersteuner infrastructuur

Vacature ambt directeur Leieparel

Vacatures Katholieke Onderwijs Vlaanderen.

Karel de Grote Hogeschool, Arteveldehogeschool en Thomas More Kempen bieden een startcursus aan die jou helpt om te starten in het onderwijs. Uiteraard hopen we dat je uiteindelijk een opleiding tot leraar zal volgen. 
Ondersteuningstraject Zijinstromers basisonderwijs (Karel de Grote Hogeschool)